Registrering sökande

Fyll i ditt person-/organisationsnummer och tryck på registrera dig. En validering kommer ske ifall numret redan finns.

Inget svenskt personnummer? Ange ditt födelsedatum ovan på formatet ÅÅÅÅMMDD och klicka här

Information registrering sökande

Informationen: ”I samband med att du och eventuell medsökande ställer dig/er i Eksjöbostäder AB:s bostadskö kommer vi hantera dina personuppgifter. Information om hur Eksjöbostäder AB hanterar dina personuppgifter”